Corporate Training

Corporate Training Leadership Learnings for Adults News
MG 100 COACHES દ્વારા સન્માન માટે ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ થિન્કર ડો. શૈલેષ ઠાકરની પસંદગી
May 10, 2021
0
, , , , , , , , ,
પરસ્પર સહકાર આપવો, કાર્યમાં શ્રેષ્ઠતા અને પાત્રની અખંડિતતા ઉજાગર કરવી એ આપણી સંસ્કૃતિ છે, વૈશ્વિક કક્ષાએ આ ભાવનાથી કાર્યરત પ્રતિષ્ઠિત 100coaches.com દ્વારા વર્ષ 2021ના સન્માન માટે વિવિધ દેશોના લેખકો, નેતાઓ, વ્યાખ્યાનકારો, ટ્રેનરો અને વિભૂતિઓમાં જાણિતા લેખક અને ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ થિન્કર ડો. શૈલેષ ઠાકરની પસંદગી થઈ છે. 100coaches.com એ જાણીતું એવું જુથ છે જેમાં વૈશ્વિક કક્ષાના […]
Corporate Training
what is most important: winning or company or journey?
May 3, 2021
0
, , , , , , , ,
Mamata Banerjee has overcome the anti-incumbency factor and is all set to come to power for a third consecutive term in West Bengal. The Trinamool Congress chief was injured during the campaign trail and was seen in a wheelchair for much of it. In a close contest for the Nandigram seat, she faced off against […]
Corporate Training Learnings for Adults
3 people: one need to know completely.
March 31, 2021
0
, , , , , , , , , , ,
I cannot just recommend these 3 people. . Several times a year the Management Thinker takes to his blog to share his favorite people, but even when he’s supposedly promoting his own book, Dr. Thaker just keeps plumping for other authors. Brak Obama had influenced me a lot in life. His complete journey is of […]
Corporate Training
9 formulas: winning matrix & grow by 9X.
March 30, 2021
0
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
People asked me question that Leaders are born or made? My answer is MADE. Naturally, the second question comes to your mind that how? i Penn down following 9 formulas. 1/ Leadership is doing and creating results. 2/ Lead from front only. 3/ Balance all the roles of life. 4/ Leaders create leaders at all […]
Corporate Training Learnings for Adults
Stuck up between journey…results…companion.
March 10, 2021
0
one of my participant asked me q question. What is the most important.? Journey or Destination. my answer was as below: The company. A companion.
Corporate Training Leadership
who would not work for google?
March 9, 2021
0
, , , , , ,
Who wouldn’t want to work for Google Communicating the vision and granting employees the freedom to implement it is one part of Google’s people-management system. The other is to provide the employees with a hassle-free environment so that they can concentrate fully on work. In other words, the goal is to strip away everything that […]
Corporate Training Leadership
future business model: Demand of time and space
March 6, 2021
0
Professor Ricart explains how our hyper-connected, digital high density world is opening up to innovation in business models. Although it is difficult to predict exactly what innovations the future holds regarding business, he catalogs possible emerging business models. These are concentrated in several groups. The first has the premise that anything that does not create […]
Corporate Training Leadership Management
Learning from leaders:
February 23, 2021
0
, , , , , , , , , ,
People who do learn they could earn better. Do not you think that Tennis star Roger federer is showing us the way of behavior? Can we learn maturity and simplicity and reliability from Rahul Dravid? Could i become aggression by following Virat Kohli ( captain of team , cricket) Can i learn usage of intelligence […]
Corporate Training Leadership
Bill Gates: what separates DOERS from DREAMS.
February 18, 2021
0
Bill Gates: 4 Choices in Life Separate the Doers From the DreamersPractice the simple habits that have helped Gates become the world’s fourth-richest person. Bill Gates has given plenty of advice about how to live a successful life or lead a successful business. The high bar that the Microsoft co-founder sets daily is not impossible […]
Corporate Training Management
5 Biggest Zoom Mistakes People Are Still Making
February 16, 2021
0
, , ,
We may finally (finally!) be starting to see a pinprick of light at the end of the tunnel of this long, horrendous pandemic. But I’m sorry to tell you that probably doesn’t signal your days giving presentations over Zoom are numbered. Bill Gates correctly predicted we were headed for a pandemic. Now he’s predicting that […]
Corporate Training
Who Is Danica Patrick? the fastest woman driver in the world
February 7, 2021
0
, , , , , , , ,
“I was brought up to be the fastest driver, not the fastest girl. That’s how I’ve always approached my racing career. I’ve been lucky enough to make history and be the first woman to do many things. We have a lot more history to make and we are excited to do it.” —Danica Patrick Danica […]
Corporate Training Human Resource
What words would you give to first-time board members in your company?
February 3, 2021
0
, , , , , ,
‘The Biggest Key To Being A Successful Senior Executive Is as follows. Spiegel: The first thing would be to listen. I learned over time that you don’t have to engage on every topic in a board meeting. You have to prepare well, but you learn as much or more by listening closely to management and […]
Corporate Training
The business model for 2021.Yes! 5 steps to be taken care of.
January 29, 2021
0
, , , , , , , , , , ,
The impact of 2020 will stay with us for the rest of our lives. It marks a critical inflection point of before and after. It is a year that blindsided many small-business owners. We’ve seen new businesses birthed with success and others thriving amid chaos. We’ve seen neighborhood classics tragically lost, and others that struggle […]
Corporate Training Learnings for Adults
The 4 hour week- escape 9 to 5, live anywhere
January 19, 2021
0
The 4-Hour Workweek: Escape 9-5, Live Anywhere, and Join the New Rich by Timothy Ferriss. The 4-Hour Work Week Tim Ferris tells an entertaining story about how he transitioned from an underpaid office worker, to be among the New Rich (his term). In his simple, sharp, insightful writing style, he explains how to: establish a […]
Corporate Training Leadership
Elon Musk’s 6-Word Response to Being the World’s Richest Man Is a Lesson in Emotional Intelligence.
January 12, 2021
0
, , , , , , ,
Tesla’s shares rose more than 20 percent in one week, raising Elon Musk’s personal net worth to $195 billion, $10 billion more than that of the former world’s richest man, Jeff Bezos, according to the Bloomberg Billionaires Index on January 8. When Tesla Owners of Silicon Valley tweeted the news, Musk’s response was just six […]
Corporate Training
Elon Musk: (CEO of Tesla) How to Become an Expert in Any Field.
December 21, 2020
0
is one of the world’s smartest, richest, and most powerful people, and he’s not shy about his aptitude for taking on new projects. The mastermind behind SpaceX, Tesla, and the Boring Company is a notoriously hard worker, putting in a grueling 85-hour workweek for his passion projects and enterprises. Musk has a restless pursuit of […]
Corporate Training Learnings for Adults
Leadership and Life Lessons from Amazon’s Jeff Bezos.
December 12, 2020
0
, , , , , , , , , , , , , , ,
Amazon.com CEO and founder Jeff Bezos said when he gets eight hours of sleep, ‘I think better, I have more energy, my mood’s better.’ Amazon.com Inc. AMZN 0.48% Chief Executive Jeff Bezos tries never to schedule a meeting before 10 a.m. “I go to bed early, I get up early, I like to putter in […]
Corporate Training Learnings for Adults
Yes! you can be an expert. try these steps.
December 11, 2020
0
, , , , , , , , , , , , , ,
Whether you’re a one-person consulting business or a 250-person manufacturing operation, you’ve spent years developing the knowledge that made your company a success. Why not maximize the return on your knowledge by leveraging it to gain authority or even celebrity status in your marketplace? Once you are seen as an authority, or expert, in your […]
Corporate Training Learnings for Adults
Cessna Citation Latitude is still the world’s most popular mid-size business jet
December 8, 2020
0
, , , , , , , , , , , , , ,
Soaring high as the world’s most delivered mid-size business jet for four consecutive years is no easy feat. Textron Aviation has something to celebrate though as that’s exactly what their Cessna Citation Latitude aircraft has achieved, as it reaches a milestone fifth year anniversary since its first customer delivery. Much of the aircraft’s success is […]
Corporate Training Learnings for Adults
5 of the Most Meaningful Business Moments of 2020
December 7, 2020
0
, , , , , , , ,
Some companies have social impact baked into their business plans. Others step up in the moments when it’s most important. The companies on Inc.’s inaugural Best in Business list have gone above and beyond their ordinary operations to respond to urgent needs–and not just those related to the coronavirus pandemic. Here’s how some of those […]