News

Corporate Training Leadership Learnings for Adults News
MG 100 COACHES દ્વારા સન્માન માટે ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ થિન્કર ડો. શૈલેષ ઠાકરની પસંદગી
May 10, 2021
0
, , , , , , , , ,
પરસ્પર સહકાર આપવો, કાર્યમાં શ્રેષ્ઠતા અને પાત્રની અખંડિતતા ઉજાગર કરવી એ આપણી સંસ્કૃતિ છે, વૈશ્વિક કક્ષાએ આ ભાવનાથી કાર્યરત પ્રતિષ્ઠિત 100coaches.com દ્વારા વર્ષ 2021ના સન્માન માટે વિવિધ દેશોના લેખકો, નેતાઓ, વ્યાખ્યાનકારો, ટ્રેનરો અને વિભૂતિઓમાં જાણિતા લેખક અને ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ થિન્કર ડો. શૈલેષ ઠાકરની પસંદગી થઈ છે. 100coaches.com એ જાણીતું એવું જુથ છે જેમાં વૈશ્વિક કક્ષાના […]
News
Dr. Shailesh Thaker makes world records for publishing maximum books.
April 10, 2021
0
, , , , , , , ,
Dr Shailesh Thaker makes world record for publishing maximum books Read more At: https://aninews.in/news/business/business/dr-shailesh-thaker-makes-world-record-for-publishing-maximum-books20210408212650/ CLO of Knowledge Plus Inc, Dr. Shailesh Thaker, aced the list of Top 30 leadership professionals of the world from the years 2015 to 2019. Being the first to be awarded a Ph.D. by SP University in the field of Cognitive […]
Motivation News
Dr. Shailesh Thaker, a Prescient Thinker Enlightens World and Society Manifests as a Guru
April 10, 2021
0
,
Serving humanity enables a person to devote their life to a positive cause. Accumulating his immense information assembled over a period traversing many years, Dr. Shailesh Thaker is the man who stands to impact individuals and add a positive value to their lives with his enlightening books and lessons of life management. CLO of the […]
Life Motivation News
Management stalwart, Dr. Shailesh Thaker’s inspiring journey from a Thinker to a Mentor and Guru.
April 8, 2021
0
, , , , , , , , ,
“Kindness is the highest level of spirituality. Even deaf and blink can listen and feel it. In any situation, if kindness comes out from you then no one needs to go to the temple. God is with you”, the owner of the above soul purifying words is the magnetic character in the frame today, Dr […]
Motivation News
Swati Mohan: The face of the Perseverance landing was an Indian American woman.
February 20, 2021
0
, , , , , , , , ,
Swati Mohan, NASA’s Mars 2020 guidance and controls operations lead, sits in mission control at the Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California. The Perseverance rover landed on Mars successfully Thursday. Swati Mohan, NASA’s Mars 2020 guidance and controls operations lead, sits in mission control at the Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California. The Perseverance rover […]
Motivation News Team Building
Joe Root: 218 puts England in a safe place.
February 6, 2021
0
, , , , , , , ,
Joseph Edward RootProfileJoseph Edward Root is an English middle-order batsman, who is considered a prodigy. He is among the top 4 batsmen in the world today across formats. He is one of the quarter of the top 4 test batsmen as of now – which also includes Kane Williamson (New Zealand), Steven Smith (Australia), and […]
Leadership News
NASA green-lights Jeff Bezos’ space company Blue Origin for future missions, including planetary expeditions and satellite launches
January 13, 2021
0
, , , , , , ,
NASA has granted Jeff Bezos’ space company Blue Origin a launch contract for the New Glenn rocket. Under the agreement, Blue Origin’s rocket could take part in Earth observation missions, planetary expeditions, and satellite launches for the agency, Bezos’ company said Wednesday. The contract will also allow NASA centers in the US to design a […]
Books News
365 small changes to make GIANT DIFFERENCES
October 5, 2020
0
, , , , , , , , , , ,
Prelude to Preface Before I tell you about this great uplifting work that I want to share with you, let me tell you a story — of an ant and a mountaineer. This mountaineer wanted to climb a tall mountain, add another feather to his cap of achievements. An ant, too, started climbing along with […]
News
Dr. Shailesh Thaker is in the list of top 20 management trainers for 2020 of the globe
June 2, 2020
0
, , , ,
New Jersey, USA, – Based www.ifld2020.com had conducted e-voting and survey methods to finalize the list for the year 2020. IFLD (International Federation of Learning and Development) had declared the top 20 trainers of 2020 of the globe. A trainer who had made a profound impact on the life of personal, TEAM and organizations were […]
News
top 30 leadership gurus of globe for year 2019.
January 3, 2019
0
, , , ,
The Worlds Best Leadership Speakers Trainers In the leadership category, vote for the best leadership speakers trainers who have made a profound impact on you, your team or your organization. Vote based on actions, unique concepts and your personal ability to apply and benefit from what they have taught. https://globalgurus.org/leadership Dr. Shailesh Thaker is on […]
Books Life News
Dr. shailesh Thaker : a creator to be known at least one time.
December 5, 2018
1
, , , , , , , , ,
What are your timings to write down? Morning 4 a.m. on wards. I am good till afternoon. I am excellent in morning. What had inspire you to write down? Swami Satyla Sankalp dasji and Japanese spiritual guru Okawa . They have share an idea, that, what will happened with the knowledge when you will die […]
Life News
2017 : entering with new ways and new rules and new styles of leadership.
December 6, 2016
0
, , , , , ,
Time magazine declare MR. Narednra Modi as person of the year 2016. It is a great honour to an Indian Leader. Pride moment for an India. Leader is quieting his family members and dedicating his life for nation and betterment of community. One dream in eyes, making India better. Yesterday, Pri Minister of Newzeeland John […]
News
FUJISTU UNIVERSITY : active in INDIA.
October 17, 2014
0
  Dr. Thaker headed meeting with H.E Governor O.P. Kohli , Gujarat state. with world class delegation . FUJISTU university,Japan have leaded delegation  and participated actively during the meeting and visit.  
News
Dr. THAKER SHAILESH IN THE NEWS
March 14, 2014
1
, , , , , , ,
News
POWER OF HERE & NOW…ENJOY READING…
December 26, 2013
0
, , , , , , , , , ,
  Power of present is infinite and priceless. Present is everything. You need to understand importance of present since it is something that can never be repeated. The present has no past or future. Power of now is the real formula for happy living. Purpose of life is living and nothing else. Learning to live […]
News
The Power of Here and Now
December 12, 2013
0
The Power of Here and Now A New book releasing by worthy hands of Smt. Kamlaji, Hon. Governor of Gujarat on 27th December 2013, 06:00 p.m. @ Governor House, Gandhinagar. This book comprises of 7 infinite rules for happy living which consists of; 1/ Law of Spontaneity 2/ Law of 100 Percentage (focus) 3/ Law […]
Corporate Training Motivation News
6 tips for successful Entrepreneurship and leadership by Lakshmi Mittal at IIM-A.
March 24, 2013
0
, , , , , , , , , , , , , , , ,
23rd March, 2013 @ 7-00 p.m. Laxmi  Mittal  share his ideas in his convocation address at IIM-A . All have equal level of intelligence and trained in one institution even though you all shall be at different level of life and success. why? Metal king Mittal narrated few most useful tips which cam e out […]
Motivation News
BARAK OBAMA : MY BEST IS YET TO COME
November 7, 2012
0
, , , ,
CHICAGO: US President Barack Obama told cheering supporters early Wednesday that “the best is yet to come” for the United States as he stormed to a second term by defeating Republican Mitt Romney. After taking the stage at a raucous Chicago victory party with wife Michelle and daughters Sasha and Malia, Obama returned to the […]
Leadership Life News
6 THINGS KNOW ABOUT BOOKER WINNER HILARY MANTEL.
October 18, 2012
0
,
Hilary Mantel: ‘If I’m suffering, I can make that pay’ ‘Imagination only comes when you privilege the subconscious’ … Mantel. Photograph: Sarah Lee for the Guardian ‘You do teeter on the edge all the time,” says Hilary Mantel, the morning after she became the first woman and the first Briton to win the Booker prize […]
Life News
REBIRTH OF DR SHAILESH THAKER.
July 16, 2012
0
, , , , , , , , , , , , , , ,
While this message is written to you from my bed room. After my cardiac surgery of this week, I am writing a first post for my favorite viewers. It was a great experience to me where I am completely conscious and seeing cardiac specialist struggling to survive trainer with at most stress. Medical experts have […]